Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดสัมมนา เรื่อง การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในยุคดิจิตัล        เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
เป็นประธานเปิดการการสัมมนา
เรื่อง การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในยุคดิจิตัล มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ในระดับจังหวัด IT Provider ระดับภาค IT Mobile/ IT Learning
และข้าราชการ
พนักงาน ในส่วนกลางที่ปฏิบัติงาน IT Developer ได้รับความรู้และความเข้าใจ
ในกระบวนการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
การจัดระบบ
การควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ดี หลักการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ
และความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ณ ห้องฮิลล์ท๊อป ฮอลล์
บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional