Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ร่วมงานแถลงข่าว "กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย จัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559”      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าว "กรมหม่อนไหม
สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย จัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์
หม่อนไหม ประจำปี 2559”
โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ให้มีความยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชู เยาวชน
บุคคล ชุมชน และหมู่บ้านที่ผลิตผลงานคุณภาพ
สามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหม และการทอผ้าไหม
ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในการแถลงข่าว
ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมในการแถลงข่าวณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional