Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้แก่นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป และทหารพลเรือน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional