Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมจัด
นิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน 
พร้อมให้บริการ สอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม และสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเงิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional