Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทาง
การบริหารงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านอาจารย์ณรงค์ สำสีรัตน์ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional