Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท. 4 ร่วมต้อนรับ รมว. กษ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
เป็นผู้แทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางจุไรรัตน์
เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าการดำเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช
สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและ
ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional