Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน "สระบุรีเกษตรแฟร์ ผู้ผลิตพบผู้บริโภค”       เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
พร้อมด้วย
นางประทุม ชุมพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พนักงานราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สระบุรีเกษตรแฟร์ ผู้ผลิตพบผู้บริโภค”
โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
        ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีฟาร์ม และบัญชีต้นทุน
อาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional