Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย
นางสาวอัญชลี เมฆเกษม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมข้าราชการ
ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ปัญหา แนวทางการดำเนินงาน
และแนวทางป้องกันปัญหาของสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายปราโมทย์
เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
กาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional