Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5/2559      เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย
นางสาวพัชรินทร์ โนนจุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย
นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2559
ครั้งที่ 5/2559 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย การชำระหนี้ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
ให้แก่สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจบริการสมาชิก โดยมี
นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional