Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 11     เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร
พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ร่วมประชุมติดตามผล
การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครพนมของ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11
เพื่อติดตามแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปีการศึกษา 2559
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ Single Command และ
แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional