Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการทำบัญชีต้นกล้า โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย
นางสาวนิจติยาพร เที่ยงผดุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วย
นางสาวสุภาภรณ์ ทัพลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาววรารัตน์ สองเมือง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการจัดทำ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional