Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน "รู้จักออมแต่เยาว์วัยเมื่อเติบใหญ่ มีทุนสร้างครอบครัวมั่นคง" ปี 2559     เมื่อวันนี้ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย
นายวรรณรัตน์ สุภาบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดทำ
บัญชีครัวเรือน"รู้จักออมแต่เยาว์วัยเมื่อเติบใหญ่ มีทุนสร้างครอบครัวมั่นคง" ปี 2559

ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 80 ราย เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม อำเภอ
พรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional