Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางบวรลักษณ์ เทพนุรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส
และลูกจ้างในสังกัด
เข้าร่วมในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบล
จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
       ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ได้ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี เพื่อส่งเสริม
ทักษะด้านการออม และเสริมสร้างการมีวินัยที่ดีทางการเงินแก่ผู้มาร่วมงาน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional