Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ตามโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ 4)     เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
นำโดย นางสาวสิริลักษณ์ ปรางค์รัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี หลักสูตร
"บัญชีสู่วิถีความพอเพียง" ตามโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 4 แก่เยาวชน
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ จำนวน 60 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
อำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจัน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional