Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาสาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย
นายสุบรรณ จำปา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2559
ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนางสาวเนื่องบุญ วรรณโก
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์
คณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
พิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional