Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา     เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
ในโครงการ "เยาวชน
รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี"
จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าเพชร
และโรงเรียนบ้านซอย 2 รุ่นที่ 2 โรงเรียนวัดบางใบไม้ รุ่นที่ 3 โรงเรียน
วัดท่าไทร รุ่นที่ 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์หวาย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าเขาท่าเพชรตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional