Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กษ. แบบเบ็ดเสร็จ     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 8/2559
เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา
2559 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) และกิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional