Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ตอบข้อหารือด้านการเงินการบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
มีธรรมาภิบาลที่ดี จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อตอบข้อหารือด้านการเงินการบัญชี
สำหรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
โดยมีนายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่ และผู้แทนจากสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าร่วม
หารือ
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional