Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่     เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมจัดกิจกรรม
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ของทั้ง 8 อำเภอ โดยร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี พร้อมสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชนที่สนใจ เพื่อให้รู้ถึงรายรับ รายจ่ายในชีวิตประจำวัน
จะได้ระมัดระวังการใช้จ่ายในแต่ละวันอย่างรอบคอบ
ณ ศูนย์การเรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง
และตำบลธารโต อำเภอธารโตจังหวัดยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional