Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
นำโดย นางสาวพรรศณีย์ ประสงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวนภาภรณ์ พิสุทธิพงศ์โชโต นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
และนางสาวนฤมล บุญคง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ร่วมจัดโครงการ
หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจำปี 2559
เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการต่างๆ ไปให้
บริการประชาชนในพื้นที่ในเดือนมิถุนายน 2559
โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย
ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดมูลจินดาราม
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional