Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุทัยธานี
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดเข้า
ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559
โดยร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้ง
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชี
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรและประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้เงินออม สามารถจัดทำบัญชีได้
เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ
โดยมี นายประภัสสร์
มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงาน
ณ โรงเรียนทองหลาง
วิทยาคม บ้านทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลอกความ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional