Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.แพร่ ร่วมถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีตามโครงการ"เสริมพลังบวก สร้างพลังใจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต”     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นำโดย
นางสมัชญา สุปัญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน”
ตามโครงการเสริมพลังบวก สร้างพลังใจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ให้แก่
ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกุล จังหวัดแพร่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional