Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี เข้าร่วมบูรณาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนใน จ.อุดรธานี     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
พร้อมข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
เข้าร่วมบูรณาการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ
2559

โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional