Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)      เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด
ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ
บริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยร่วมให้คำปรึกษา
แนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน
เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน
วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้
โดยมี
นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองตราด หมู่ที่ 4 ต.หนองคันทรง
อ.เมือง จ.ตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional