Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการติดตามผลการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการชำระบัญชี โดยมี นายนิรุทธิ์ อุทธา
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรวารินชำราบ จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional