Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.จันทบุรี ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีตามโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
นำโดย นางสาวสิริลักษณ์ ปรางค์รัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ด้านบัญชี หลักสูตร "บัญชีสู่วิถีความพอเพียง" ตามโครงการ ค่ายเยาวชน...
รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 3
แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านหนองแหวน จำนวน
59 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional