Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จ.สงขลา     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
และข้าราชการในสังกัด ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จ
พระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนเชิญ-พิศลยบุตร อำเภอนาทวี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
มหาราช 1 บ้านน้ำเชี่ยว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ในโอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์
นักเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินงานตามพระราชดำริฯ ด้านโครงการ
ส่งเสริมสหกรณ์กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียน และการฝึกทำบัญชีของ
นักเรียนด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional