Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตาก จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559       เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
นำโดย นางสาวสายฝน อินจู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559
เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้น
จิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14
และประชาชนเป็นอย่างดี
ณ วัดเขาคันทอง อำเภอเมือง จังหวัดตาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional