Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด และบุคลากรในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดคลินิกบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ตราด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเกษตรกร
เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน
และสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้

โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.คลองใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional