Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
   นำโดย นางสาวเบญจพร รักขพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 

   พร้อมข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
   ประจำปี 2559 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด
เพื่อรับทราบผล
   การดำเนินงานของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี
   จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional