Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางสาวภิรษา พันธนานันท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วย
พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
"การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
โดยให้คำแนะนำการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับ
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้น
การผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญา
ที่เหมาะสม โดยมี นายสันติ สังขธูป นายอำเภอวิหารแดง เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเจริญธรรม
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional