Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย นางสาวเมษา ลีวิวัฒน์วงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัด
นิทรรศการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต”
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
โดยร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ที่เข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม
โดยมี นายบัญชา
เชาวรินทร์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional