Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
นำโดย นางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์
การเกษตรเชียงคำ จำกัด
สำหรับสิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 เพื่อ
รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน
และข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
ณ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรเชียงคำ จำกัด อ.เชียงคำ จ.พะเยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional