Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) มหกรรมนาแปลงใหญ่     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางสาวนาตยา เจริญวัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) มหกรรมนาแปลงใหญ่
โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี
นางสำรวย ศรีแก้ว ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
โดยได้รับ
เกียรติจาก นายกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน
และนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้
กล่าวรายงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
แปลงนาโนนใหญ่ บ้านแสนคูณ หมู่ 6 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional