Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นางเบญจรัตน์ สิริพุฒิพรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม และสำรวจศักยภาพและความต้องการของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
โดยมีนายวิโรจน์ ทรงรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
เป็นประธาน
การประชุม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ หมู่ 3 ตำบลสระสี่มุม อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional