Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
นำโดย นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
และนางกฤติกา แก่นดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเตรียมประกวดการดำเนินงานของพื้นที่โครงการฝาย
คลองอ้ายเขียว หมู่ที่3 บ้านจันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา และพื้นที่หมู่ที่ 7
บ้านอ่าวเคียน ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศุภชัย
สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น4 ศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional