Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวพรพิมล โคธิเสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
บูรณา
การงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
ร่วมถ่ายทอดความรู้
ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพใน
โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก (ครั้งที่2)
เพื่อให้เกษตรกร
นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปปรับใช้
ในแปลงเกษตรของตนเอง โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกุง ต.หนองหัวช้าง
อ.พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional