Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองคาย ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางยุพิณ ราชรองเมือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
และเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมงานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย
โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ ในจังหวัดหนองคาย นักเรียน นักศึกษาพ่อค้า เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป ร่วมงานกว่า 500 คน ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์หนองคาย ได้ออกหน่วยให้บริการคลินิกบัญชี
จัดสอนแนะให้ความรู้
ในการจัดบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional