Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.พัทลุง      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี นางสาววิภา เจริญศิริ
สุนทร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางวิภา มิตรารมย์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ร่วมให้การต้อนรับ
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง จังหวัดพัทลุง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional