Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ      เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย
นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
พร้อมด้วย
ข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจน
สามารถปฏิบัติงานชำระบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ที่รับผิดชอบภารกิจ
ในการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional