Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี เข้าสอบทานหนี้สมาขิกสหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
  นำโดย นางสาวอรุณากร บุตตาสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  พร้อมด้วยนายปรัชญา หอมทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และ
  นางสาววิภาพร ดวงเงิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เข้าทำการ
  สอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์
เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้เงินกู้ และหุ้น
  เพื่อสร้างความโปร่งใส และสร้างธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional