Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามและสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางอมรรัตน์ โคกขุนทด นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ลงพื้นที่
ติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และตรวจเยี่ยม
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
ซึ่งนักเรียนสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง
นำความรู้ที่ได้รับการสอนแนะจากครูผู้ดูแลไปปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

ณ โรงเรียนบ้านดงดารา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional