Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อุดรธานี
เป็นประธานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2559
ประจำปีงบประมาณ 2559
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา
จากการปฏิบัติงาน พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional