Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท. 9 พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 9 พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ร่วมให้การต้อนรับ
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อ.เมือง จ.สงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional