Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กปร.จัดอบรม "การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ในนิทรรศการ"เรียนรู้การทรงงานด้านปศุสัตว์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” ณ กรมปศุสัตว์



     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการ
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
และคณะ
ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายการฝึกอบรม "การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ในนิทรรศการ
"เรียนรู้การทรงงานด้านปศุสัตว์ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี”

ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการเกษตรไทยก้าวไกลด้วย
พระบารมี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional