Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.ชัยภูมิ     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงานและ
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ V.2.1
โดยมีนางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional