Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยะลา ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่       เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้น
ฤดูการผลิตใหม่
ของทั้ง 8 อำเภอ โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ผู้ที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้รู้ถึงรายรับ รายจ่าย และระวังการใช้จ่ายในแต่ละวัน
อย่างรอบคอบ พร้อมทั้ง ได้นำ "โอ่งชีวิต รู้จด รู้จ่าย ไม่จน” มาร่วมจัดแสดง
ภายในงานด้วย
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้า
เกษตร ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional