Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร ร่วมประชุมรับทราบปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์      เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ยโสธร
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาการดำเนินงานและความ
ต้องการของสหกรณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ
โดยมี
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
พร้อมด้วยนายบุญธรรม
เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม
โดยมีสหกรณ์
ในจังหวัดยโสธร จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์จังหวัดยโสธร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional