Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมประชุมติดตามโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ โครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559
และโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านหลักเมตร (พริ้งมาก
ราษฎร์อนุสรณ์) ณ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional