Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
นำโดย นางพรทิพย์ ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” รุ่นที่ 4
หัวข้อ "บัญชีสู่ความพอเพียง”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 60 คน
เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ฯลฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional